Rozwiązanie światowego problemu braku dachu nad głową

Gwałtowna urbanizacja stawia niezwykłe obciążenie dla budowy mieszkań. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2030 roku, około 3 mld ludzi, czyli około 40 procent ludności świata będzie potrzebowało miejsca mieszkalnego. To przekłada się na konieczność uzupełnienia 96,150 mieszkań na dzień. W niektórych miastach, aż 80 procent ludności żyje w slumsach. Brak funduszy, materiałów, wykwalifikowanej kadry ogranicza możliwości budowy mieszkań na masową skalę na świecie szczególnie poza najbogatszymi rejonami. 

http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/

Jeśli wziąć pod uwagę technologię druku 3d i możliwości zautomatyzowania procesu bez większych dodatkowych wymagań to mówimy tu o przełomie wręcz dziejowym. Problem braku dachu nad głową może zostać rozwiązany znacznie przy obecnej technologii, jednak jej rozwój z całą pewnością przyczyni się do tego że za 10-20 lat oczywistością będzie że masowa budowa mieszkań/domów w technologii to najlepsze i najtańsze, realne do wykonania rozwiązanie dla istotnego problemu bezdomności na świecie.

"Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana, potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą." Arthur Schopenhauer